Displayställ

Tips och trix för dig som jobbar med butiksinredning

Valsning ger fina displayställ

När butiksinredning ska tillverkas är det mycket som ska stämma. Det gäller ju att den här inredningen lever upp till de behov och krav som är specifika för butiksmiljön. Idag är det mycket vanligt med inredning i butiker som är gjord av metall. Ett vanligt displayställ har delar som blir till med hjälp av valsning som föregår alla annan produktionsteknik.

Valsning först, bockning sedan

Ett displayställ består ofta av flera delar. Många av dessa har tillverkats med smarta metoder som trådbockning. Men för att trådbockningen ska fungera måste man först ha material som är redo för bockningen. Metallark som ska beskäras och pressas är jämna. De har nämligen genomgått valsning först.

Valsning innebär att man plattar ut ett material. Det kommer att bearbetas mellan två valsar som roterar. Processen leder till att materialet tunnas ut och får en ny struktur. En struktur som lämpar sig väl för vidare tillverkning av trådprodukter och annat som ska finnas i butiksmiljön.

En jämn och fin yta

Även om valsning och bockning kan behöva följas av ytbehandling är det så att valsningen ger ytan som är jämn. Jämnheten är viktig för att det ska se bra ut. Om metallen som används för tillverkning av produktställ och annan butiksinredning hade varit ojämn med bucklor hade det inte blivit snyggt.

Det hade ingen ytbehandling i världen rått bot på. Det visar sig att produktionen av displayställ och liknande produkter är högst beroende av valsning som fungerar som den ska. Tekniken finns på svenska verkstäder och det gör det möjligt för företag att samarbete lokalt.

Lokala samarbeten

I industriregioner som Gnosjö kan företag hjälpa varandra med den moderna tekniken. En verkstad som jobbar med valsning kan förse nästa verkstad med de fina plåtarken som sedan ska användas för att bocka, pressa och på andra sätt forma inredning till butiker och hem.

När företagen ligger nära varandra är det bra för dessa samarbeten. Inte bara för att man slipper långa leveranssträckor. Det går också att göra gemensamma insatser för att förbättra produktionsprocesserna. Det här kan leda till kortare ledtider och det gynnar slutkunden.

Tekniken utvecklas

Det är spännande att notera hur tekniken utvecklas. Både vad gäller förberedelse av material med valsning och själva produktionen och monteringen av de färdiga möblerna. Det går snabbare och snabbare och slutprodukterna håller högre kvalitet.

Med ny teknik klarar verkstäder mycket mer. De kan lova komplicerade former och kan skräddarsy varje produktion utan att det leder till förseningar eller nämnvärt större kostnader. Men grunden förblir ändå valsningen som ser till att materialet som ska formas har rätt tjocklek hela vägen igenom.

16 Sep 2019