Displayställ

Tips och trix för dig som jobbar med butiksinredning

Effektiv och vacker pulverlackering

Pulverlackering är en effektiv och miljövänlig lackering som ger hållbar glans och färg.

Det finns många olika typer av lackering för att på bästa sätt ge skydd och snygg yta till metallprodukter. Val av lack måste anpassas till produktens material och syfte för att skapa en hållbar produkt som också lever upp till estetiska krav på jämn yta, glans och färg. En typ av lackering som både är kostnadseffektiv, miljövänlig och håller hög kvalitet är pulverlackering som utförs av många svenska metallverkstäder. Med denna process ger man både ett starkt skydd mot rost och slitage, samt har ett stort urval av färger.

Hur används pulverlackeringen?
Vanlig lackering kräver en form av lösningsmedel och appliceras i våt form genom att lacken målas eller sprutas på. Men med pulverlackering appliceras lacken torrt. Detta kräver ordentligt förarbete där ytan förbereds genom noggrann rengöring från exempelvis fett och metallrester och speciella behandlingar såsom slipning och blästring. Sedan görs själva pulvret statiskt med hjälp av en elektrisk laddning vilket gör att det fastnar på ytan det sprutas över. För att färgen ska stanna under lång tid och även vid slitage utsätts ytan efter appliceringen för hög värme, så kallad härdning.När ytan har svalnat är processen färdig och färgen sitter garanterat fast även under hårt väder och vind samt annat slitage. Det kräver stor kunskap och precision för att man ska kunna applicera lacket lagom tjock och jämnt. Men dag underlättas detta arbete genom mycket effektiva pulversprutor.

Varför pulverlackera?
Det finns en rad olika anledningar till att använda denna typ av lackering jämfört med andra typer. För det första är det mycket mer miljövänligt att applicera på torrt lack eftersom man på så sätt undviker användandet av lösningsmedel vilket är ett måste för våtlack. Lösningsmedel är inte bara giftigt för naturen utan också skadligt för människans hälsa, vilket innebär att det är säkrare ur arbetsmässig synvinkel att använda torrt lack. En annan fördel med pulverlackeringen är att den kan göra ytor friktionsfria eller antistatiska genom sammanblandning med andra komponenter. Det är dessutom mer ekonomiskt då väldigt lite färg går till spillo eftersom lacket inte droppar från ytan som det appliceras på. Det pulver som inte används kan helt enkelt sopas upp och användas vid nästa lackering.

Skydd och utseende
Lackering ger inte bara en snygg glans eller färg utan även skydd mot till exempel korrosion. Pulverlackering ger mycket starkt skydd även för svåra utomhusmiljöer och är därför användbart för till exempel bilar och andra produkter som förvaras utomhus. Urvalet av färger och nyanser som kan appliceras är dessutom stort och resultatet ger fin glans och även jämnare ton på knepiga ytor såsom hörn. Allt fler väljer pulverlackering hellre än andra metoder som kräver lösningsmedel då det är mer miljövänligt och dessutom billigare, och i de flesta fall ger samma resultat. Metallindustrin är en av de största och viktigaste industrierna och därför utvecklas hela tiden nya metoder för att ytbehandla metallprodukter utan att det kostar alltför mycket varken ekonomiskt eller miljömässigt. Pulverlackeringen är en av de metoder som möter dessa krav, kan användas inom många olika områden, och som samtidigt håller mycket hög kvalitet.

Elektrolytisk ytbehandling

En annan metod för ytbehandling än pulverlackering är elektrolytisk ytbehandling. I denna metod lägger man inte på något pulver utan behandlar plåten genom att doppa den i en vätska. Förzinkning och förkromning är två av dessa metoder. Förzinkning är en mycket lämplig och vanlig ytbehandlingsmetod för plåthyllor som ska finnas utomhus. Du kan läsa er om det på www.elektrolytiskytbehandling.n.nu